marți, 22 februarie 2011

Un nou luminator, se roage pentru noi.Parintele Petroniu Tanase


Protosinghelul Petroniu Tănase din Sfântul Munte Athos a plecat la cer. Domnul Dumnezeu a chemat la Sine una din cele mai frumoase flori răsărite în veacul trecut pe pământul românesc. Întreaga sa viață a fost o jertfă continuă în duh de rugăciune. De foc i-a fost rugăciunea cât a trăit pe pământ. Nădăjduim că focul rugăciunii pentru noi, cei din lume, va fi și mai intens după plecarea părintelui Petroniu în veșnicie.
Îl plâng călugării din Moldova și din țară, îl plâng părinții atoniți, îl plâng miile de pelerini veniți din Țara Carpaților să se odihnească pentru o clipă în incinta sacră a Schitului Prodromul. Îl plângem cu toții, dar „nu ca cei ce nu au nădejde“. Om al Învierii, părintele Petroniu cel răstignit prin smerenie de-a lungul întregii sale vieți, se odihnește acum în lumina Celui răstignit și înviat. Dumnezeu să-l odihnească în pace și, acolo sus, să aibă grijă, prin rugăciune, de noi răstigniții, îndurerații acestei lumi, doritori ca și el de lumina Învierii. Veșnică să-i fie pomenirea ! În Domnul să-i fie odihna ! Împărăția Cerurilor să-i fie moștenirea ca răsplată pentru viața ce a dus-o pe pământ !

† Teofan,
Mitropolitul Moldovei și BucovineiHristos a inviat!

Un comentariu:

HTML